Category Archives: Artist Profiles

Srinivas kolala

Name : srinivas kolala
Age : 35
Experience : 16 serials,5 Feature Films,17 short films& govt adds

Contact: 9553484693IMG-20160408-WA0012

IMG-20160408-WA0009IMG-20160408-WA0008IMG-20160408-WA0006IMG-20160408-WA0005

Santosh kumar

Name : Santosh Kumar
Age : 23
Experience : 40+ Short films, 6 Feature Films, 12 Govt add films

Awards : State level award winner last year in Oct
Contact : 90 10 896583, 9618225457

 

IMG-20160409-WA0005IMG-20160409-WA0013IMG-20160409-WA0009IMG-20160409-WA0010IMG-20160409-WA0006

stories

పందెం

ఒక రాజ్యంలో ఇద్దరు సామంత రాజుల మధ్య సరిహద్దు తగాదాలుండేవి. ఆ సరిహద్దు ప్రాంత వాసులు ఎవరికి పన్నులు కట్టాలో తెలీక కట్టడం మానేశారు. ఆదాయాం తగ్గిపోవడంతో సామంతరాజులు ఇద్దరూ మహారాజుని ఆశ్రయించారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న తగాదాలు నా దాకు తీసుకురాకండి, మీరే సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి అని మహారాజుగారు తేల్చేశారు.

పెద్దల సహకారంలో ఇద్దరు సామంత రాజులు ఒక అంగీకారానికి వచ్చేరు.