గృహములోకి సూర్యకిరణాలు పడితే మంచిదా

 

గృహము నిర్మిస్తే మంచిగా గాలి, వెలుతురు వచ్చే విధంగా నిర్మించుకోవడం ఆరోగ్యకరం. గాలి వెలుతురు రావడానికి ఏర్పాటు చేసే కిటికీలు చిన్నవిగా వుంచడం, ఆ కిటికీలకు వెలుతురు రాకుండా కర్ర లేదా పేడ్ అద్దాలు బిగిచిండడం, కర్టెన్లు వేయడం దోమలు రాకుండా మెషన్ కిటికీలకు ఏర్పాటుచేయడం ఇన్ని ఏర్పాట్లు చూస్తే అసలు కిటికీలు ఎందుకో అనిపిస్తుంది. బయటి నుంచి చక్కటి గాలి వెలుతురు వచ్చే విధంగా కిటికీలు ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో వాస్తుశాస్ర్తం చాలా సహకరిస్తుంది. ఈ మధ్య కాలంలో నైరుతి గదికి కిటికీలు వద్దని కొందరు శాస్ర్తవేత్తలు తెలియక చెబుతున్నారు. నైరుతి తెరపిగా వుండకూడదేగాని కిటికీలు వుండటంలో తప్పులేదు. తూర్పు, ఉత్తరాలలో పెద్దవిగా వుండే ఫ్రెంచ్ విండోస్ దక్షిణ పశ్చిమాలలో సాధారణ కిటికీలు పెట్టుకోవడం వాస్తుకు మంచిదే.

ఇంటిలోకి సూర్యకిరాణాలు వస్తే మంచిదని కొందరు తూర్పువైపు విపరీతమైన పెద్ద కిటికీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఏదైనా అతి పనికి రాదు. కిటికీ ఎలా వుండాలో అలా వుండి సమగ్రస్వరూపం కలిగి వుండాలేగాని రూపం చెడి వికృతంగా తయారు కాకూడదు.

ఇంటిలోకి సూక్యకిరాణాలు వస్తే మంచిదే కాని రాకపోయినా తప్పేమిలేదు. కిరాణాల కన్నా వెలుతురు రావడమే మంచిది.FB_IMG_1534904475938