ఫిలింనగర్ దైవ సన్నిధానం ఉప ప్రధానార్చకులు చదివిన శివ గద్యం

 

FB_IMG_1533459737311