బ్రాహ్మణాభ్యుదయ పరిషత్ (రంగారెడ్డి జిల్లా) శ్రీ హేవళంబి నామ సంవత్సర పంచాంగ ఆవిష్కరణ

బ్రాహ్మణాభ్యుదయ పరిషత్ (రంగారెడ్డి జిల్లా) శ్రీ హేవళంబి నామ సంవత్సర పంచాంగ ఆవిష్కరణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు . కర్మనఘాట్ ధ్యానాంజనేయస్వామి
దేవస్థానం లో ఈ రోజు
పంచాంగం ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో బ్రాహ్మణాభ్యుదయ పరిషత్ రంగారెడ్డి జిల్లా సంఘం ప్రతినిధులు మరియు యువజన సంఘ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.IMG_20170319_164643IMG-20170319-WA0081IMG-20170319-WA0080