జన్మనక్షత్ర రీత్యా ధరించవలసిన రుద్రాక్షలు

నక్షత్రము — ధరించవలసిన రుద్రాక్ష
అశ్వని — నవముఖి
భరణి — షణ్ముఖి
కృత్తిక — ఏకముఖి, ద్వాదశముఖి
రోహిణి — ద్విముఖి
మృగశిర — త్రిముఖి
ఆరుద్ర — అష్టముఖి
పునర్వసు — పంచముఖి
పుష్యమి — సప్తముఖి
ఆశ్లేష — చతుర్ముఖి
మఖ — నవముఖి
పుబ్బ — షణ్ముఖి
ఉత్తర — ఏకముఖి, ద్వాదశముఖి
హస్త — ద్విముఖి
చిత్త — త్రిముఖి
స్వాతి — అష్టముఖి
విశాఖ — పంచముఖి
అనురాధ — సప్తముఖి
జ్యేష్ఠ — చతుర్ముఖి
మూల — నవముఖి
పూర్వాషాఢ — షణ్ముఖి
ఉత్తరాషాఢ — ఏకముఖి లేదా ద్వాదశముఖి
శ్రవణం — ద్విముఖి
ధనిష్ట — త్రిముఖి
శతభిషం — అష్టముఖి
పూర్వాభాద్ర — పంచముఖి
ఉత్తరాభాద్ర — సప్తముఖి
రేవతి — చతుర్ముఖిimages (4)