హరి హర రుద్రవీణ ఉగాది పురస్కారాలు

శ్రీ శ్రీ శ్రీ గురు మదనానంద సరస్వతి పీఠాదీశ్వరులు శ్రీ శ్రీ శ్రీ మాధవానంద సరస్వతీ స్వామి వారి దివ్య శుభ ఆశిస్సులతో,శ్రీ శ్రీ శ్రీ మధుసుదనానంద సరస్వతీ(శ్రీ క్షేత్రం ) స్వామి వారి పర్యవేక్షణ లో
హరి హర రుద్రవీణ మాస పత్రిక ఉగాది పురస్కారాల ను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు పూర్తి చేస్తుంది.ప్రతి సంవత్స0 లా నే ఈ సంవత్సరం కూడా ఉగాది పురస్కారాలను అందజేయడానికి సర్వం సిద్ధం చేసింది. అద్యత్మికము,విద్య,సాహిత్యం ఇంకా పలు రంగాల ప్రముఖుల కి ,
ఉగాది పురస్కారాలను ఈ నెల 19 న అందజేయనున్నారు.FB_IMG_1489047324308